Émile Signol: Dobytí Jeruzaléma křižáky v roce 1099 (1847). -
Adolf von Heydeck: Immanuel Kant (1724–1804). -