Návštěvnická centra k ochraně přírody nejsou prokazatelně užitečná, uvedli kontroloři. -