Donald Trump a Mark Zuckerberg, Washington 19. září 2019. -
"Stát, vláda, úřady absolutně nesmějí cenzurovat názor jenom proto, že s ním nesouhlasí. Nicméně pokud nějaký projev v daném kontextu přímo hrozí specifickou, vážnou, bezprostřední škodou, pak ano, potrestán být může. Soud tu musí provést takzvaný test naléhavosti," říká Nadine Strossenová. -