Tažení proti uhlí, expanze dražších obnovitelných zdrojů, současně odpojování atomových elektráren po Německu a tušené komplikace ze strany Evropské komise, až se ke stavbě nových reaktorů odhodláme my nebo třeba Poláci, to všechno nutně vede k větší poptávce po plynu. -