Věslav Michalik (druhý zleva) ještě mezi budoucími ministry nové vlády. To už je passé. -
Z dějin českého politického jepičismu: Věci veřejné. -
Věslav Michalik (druhý zleva) ještě mezi budoucími ministry nové vlády. To už je passé. -