Když se už začínalo v Drážďanech stmívat, tak jsem nasedl na regionální vlak a odjel třicet kilometrů směrem na východ, do města Bischofs- werda, kterému by se dalo česky říct Biskupice. -
Hřbitov, kde C. D. Friedrich od roku 1840 leží, se jmenuje Trinitatisfriedhof, tedy Svaté Trojice, protože se rozkládá u stejnojmenného evangelického kostela, na němž jsou patrny stopy po bombardování z února 1945, vlastně ani ne stopy, ale celá amputace, která je nahrazena moderní dostavbou. -