Dvě gorily v Kongu zapózovaly na selfie s ochránci přírody, kteří je zachránili před pytláky -
Gorily podle Mburanumweseho stojí na dvou nohách, protože imitují své pečovatele, což není běžné -