Ukrajinští vojáci překvapili ruské vysokou bojovou morálkou. -
Knihy Mariana Kechlibara. -