Galerie: Výživné pro děti neplatičů má být mezi 15 a 25 % průměrné mzdy. Bude třeba ho vymáhat soudně