Jan Václav Peter (1745–1829): Adam a Eva v rajské zahradě (detail). "Utažené viktoriánství vedlo nakonec k sexuální revoluci, která přerůstá před našima očima opět v nový puritanismus. I snaha inkvizice vyvrátit Ďábla z kořene a odhalit jeho exponenty ve společnosti teprve zavedla skutečné ďábelskosti do praxe." -
Jan Václav Peter (1745–1829): Adam a Eva v rajské zahradě (detail). -