V aplikaci si mohou lidé domluvit souhlas či nesouhlas s různými sexuálními praktikami. -
Aplikace na souhlas se sexem... -