Oproti roku 2016 se výkonnost veřejného sektoru v České republice propadla v mezinárodním srovnání o desítky míst. -