Z oslav milénia, které byly nesrovnatelné s čímkoli, co pak Maďaři slavili, což ovšem bylo způsobeno také tím, že pak už moc co slavit neměli, zbyly patetické pomníky a imperiální stavby: gigantický parlament, který je vystavěn pro veleříši, a ne pro malý stát, a fantaskní náměstí Hrdinů s průvodem obřích Pramaďarů. -
Příkladný Maďar by mohl vypadat třeba i jako Bohumil Hrabal, jehož obliba dosahovala v Maďarsku svého času kultického rozměru a dosud je na ulici Rákóczi hrabalovská hospoda s jeho pamětní deskou, ovšem připevněnou podle Hrabalova přání na úrovni psího očurávání. -