Partneři předloni usmrtili padesát tisíc žen

domácí násilí

Partneři předloni usmrtili padesát tisíc ženNOVÉ
Svět

Echo24

V roce 2017 zemřelo v důsledku domácího násilí na celém světě zhruba 87 000 žen. Uvádí to studie, kterou v pondělí ve Vídni zveřejnil Úřad Organizace spojených národů proti drogám a zločinu (UNODC). Přibližně 50 000 žen přitom usmrtil jejich partner. Pachateli jsou často příbuzní ženských obětí násilí.

Mnohé ženy jsou zabity svými stávajícími nebo bývalými partnery. Postavení a role ženy v tradiční rodině je důvodem, proč jsou často pachateli také otcové, bratři, matky, sestry a další rodinní příslušníci, vysvětluje zpráva.

V případech, kdy je pachatelem partner či bývalý partner, činy většinou nejsou spontánní, ale jsou na konci dlouhé spirály násilí. Důležitou roli tu hrají motivy žárlivosti a strachu z rozchodu. Z porovnání s předchozími statistikami z roku 2012 vyplývá, že počet obětí násilí mírně roste, konstatuje studie.

Ze srovnání mezi kontinenty je patrné, že většinu obětí domácího násilí má Asie, kde OSN v roce 2017 zaznamenala kolem 20 000 případů žen zabitých partnery nebo rodinnými příslušníky. V Africe bylo evidováno 19 000 případů, na americkém kontinentu 8000, v Evropě 3000 a v Oceánii 300.

Při zohlednění počtu obyvatel v jednotlivých regionech je pro ženy situace nejnebezpečnější v Africe, zatímco v Evropě jsou relativně v bezpečí.

Násilí vůči ženám má často kořeny ve stereotypních názorech ohledně autoritářské role muže, uvádí autoři zprávy. Lidé, kteří se domnívají, že muž má právo na sex nebo na ovládání ženy, tíhnou spíše i k násilí, které může mít za následek smrt. Důležitými faktory u pachatelů bývá nízké vzdělání, zneužívání v dětství, požívání alkoholu nebo snížená citlivost při vnímání násilí.

Dohromady se podle OSN v roce 2017 stalo obětí zabití nebo vraždy 464 000 lidí. To je mnohem více, než kolik jich zahynulo ve stejném období v ozbrojených konfliktech (89 000 obětí). V 19 procentech případů stojí za zabitím či vraždou organizovaný zločin. Od počátku 21. století má organizovaný zločin na svědomí přibližně tolik životů jako všechny ozbrojené konflikty za stejné období dohromady, vyplývá z údajů OSN.

Čtěte také: Ve 20 letech zemřela dětská ikona amerických filmů Cameron Boyce, udusil se ve spánku