Zeman vyzval v prohlášení k novým volbám v Bělorusku, pak důležitá věta zmizela

DEMONSTRACE V BĚLORUSKU

Zeman vyzval v prohlášení k novým volbám v Bělorusku, pak důležitá věta zmizela
Prezident Miloš Zeman. Foto: Twitter Jiřího Ovčáčka
Domov

Echo24

Obavy z dění v Bělorusku už ve společném prohlášení vyjádřili i prezidenti zemí Visegrádu včetně Miloše Zemana. Původní verze dokumentu ale obsahovala pasáž, v níž hlavy států V4 vyzývaly běloruské orgány, „aby zorganizovaly nové, mezinárodně legitimní a uznané prezidentské volby“. Tuto verzi po čase nahradilo nové znění prohlášení, ve kterém příslušná formulace už chybí. Věta zmizela i ze stránek Pražského hradu. Mluvčí Jiří Ovčáček deníku Echo24 odůvodnil „upřesněním překladu původně anglicky psaného dokumentu“. Původní text dokumentu použila například i agentura Reuters.

Prezidenti zemí Visegrádu ve společném prohlášení vyjádřili znepokojení nad prezidentskými volbami v Bělorusku. Vyzvali běloruské orgány, aby upustily od násilí, a zahraniční aktéry vyzvali ke zdrženlivosti od akcí, které by podkopaly nezávislost a suverenitu Běloruska.

Prezidenti v prohlášení uvedli, že vyjadřují „nejhlubší znepokojení nad prezidentskými volbami v Bělorusku, jejichž výsledek nebyl přijat běloruskou společností“ a uznali „oprávněné touhy běloruského lidu“. Zároveň zdůraznili potřebu mírového a zákonného řešení současné krize v Bělorusku. Podle oficiálních výsledků volby výrazně vyhrál dosavadní běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Opozice jejich výsledek neuznala, mluví o zmanipulování. Volební výsledek vyvolal největší protesty proti Lukašenkovi za jeho dosavadních 26 let vládnutí v bývalé sovětské republice.

Prohlášení prezidentů zemí Visegrádské skupiny o Bělorusku
19. srpna 2020

Vyjadřujíce naše nejhlubší znepokojení nad prezidentskými volbami v Bělorusku, jejichž výsledek nebyl přijat běloruskou společností, uznávajíce oprávněné touhy běloruského lidu, my, prezidenti České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, členové EU i NATO, a zaměřujíce se na mírové a zákonné řešení současné krize v Bělorusku

1) vyzýváme orgány Běloruské republiky, aby otevřely cestu politickému řešení, dodržovaly základní lidská práva a svobody a upustily od používání násilí proti pokojným demonstrantům;

2) podporujeme právo běloruského lidu na svobodné, férové a demokratické prezidentské volby

3) vítáme svolání Evropské rady, která se má konat ve středu 19. srpna 2020, aby přijala veškerá nezbytná opatření v duchu prohlášení Vysokého představitele EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s cílem zahájit dialog mezi představiteli běloruských orgánů a společností a také zvážit opatření solidární s běloruským lidem;

4) vyzýváme zahraniční aktéry ke zdrženlivosti od akcí, které by podkopaly nezávislost a suverenitu Běloruska.

Běloruské orgány prezidenti V4 vyzvali, aby otevřely cestu politickému řešení, dodržovaly základní lidská práva a svobody a upustily od používání násilí proti pokojným demonstrantům. „Podporujeme právo běloruského lidu na svobodné, férové a demokratické prezidentské volby,“ uvedli.

Hlavy čtyř středoevropských států zároveň uvítali dnešní jednání Evropské rady k Bělorusku. „Vyzýváme zahraniční aktéry ke zdrženlivosti od akcí, které by podkopaly nezávislost a suverenitu Běloruska,“ dodali prezidenti.