Živnostníkům v příštím roce zřejmě stoupnou paušály. Zahřívaný tabák se zdaní

Živnostníkům v příštím roce zřejmě stoupnou paušály. Zahřívaný tabák se zdaníNOVÉ
Domov

Novinky v oblasti daní

Jednou z nejvýznamnějších novinek v oblastí daní bude příští rok zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky na dvojnásobek z jednoho na dva miliony korun. Dále bude také nově zdaněn tzv. zahřívaný tabák. Vyplývá to z informací internetových stránkách ministerstva financí a vyjádření odborníků pro ČTK.

Řada opatření ale nezačne platit hned od ledna, protože jsou součástí daňového balíčku, který Poslanecká sněmovna schválila těsně před Vánoci a musí jej ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Paušály tak živnostníci využijí pravděpodobně v daňovém přiznání za příští rok, tedy v roce 2020. MF totiž počítá s tím, že jejich novou výši budou moci podnikatelé poprvé využít pro zdaňovací období, ve kterém balíček nabude účinnosti. Výdajové paušály slouží živnostníkům při výpočtu základu daně. Místo toho, aby dokládali jednotlivé výdaje během roku, uplatní je paušální částkou, kterou zákon stanoví procentem, a to podle jednotlivých druhů podnikání.

Další výraznou změnou v příštím roce bude uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj. Podnikatelé tak již nebudou muset projekt zpracovávat před zahájením výzkumu, ale až v termínu pro podání daňového přiznání. Nově se také zavádí povinnost podnikatele zaslat jednoduché avízo finančnímu úřadu o zahájení práce na výzkumu. Tím k jednoznačnému určení data, od něhož si podnikatel výdaje spojené s výzkumem bude moci uplatnit.

V případě zdanění zahřívaného tabáku MF upozornilo, že jde o národní úpravu, protože jejich zdanění dosud na celoevropské úrovni nebylo dohodnuto. Tyto výrobky tak budou značeny tabákovou nálepkou stejně, jako ostatní tabákové výrobky a jejich sazba daně bude stejná jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření, tedy 2236 Kč za jeden kilogram.

Mění se i některé daně

Řadu změn v příštím roce také způsobí navýšení minimální mzdy od ledna 2019 na 13.350 korun. Stoupne tak částka u které je důchod osvobozen od daně, a to na 480.600 korun. Stejně tak se zvýší limit slevy na dani za umístění dítěte v školce na 13.350 korun nebo limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus na 80.100 korun. Stoupne také hranice pro uplatnění tzv. solidárního zvýšení daně pro vysokopřijmové skupiny, a to na zhruba 1,57 milionu korun.

Minimální mzda se rovněž využívá pro vyměřovací základ zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, kterými jsou například studenti nad 26 let nebo nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce. „Osoby bez zdanitelných příjmů si platí zdravotní pojištění samy a v roce 2019 tedy v důsledku zvýšení minimální mzdy odvádějí zdravotním pojišťovnám více než loni, a to 1803 Kč měsíčně,“ upozornila Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars.

Mezi další změny patří podle Jiřího Žežulky z poradenské společnosti Apogeo oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí, což se týká hlavně firem zahraničních vlastníků, které vyplácejí například dividendy. Dále firmy budou muset svým obchodním partnerům nejen vystavit daňový doklad, ale zajistit i jeho včasné odeslání. Nově se také zavádí pokuta až 500.000 korun za opakované uvádění neúplných údajů v kontrolním hlášení k DPH, upozornil Žežulka.

Další zásadní změnou by mělo být v příštím roce zavedení třetí a čtvrté fáze elektronické evidence tržeb a spolu s tím i snížení DPH u řady činností a komodit. Příslušný zákon ovšem dosud Poslanecká sněmovna neprojednala.

Novela zákona o EET především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby je mohli evidovat bez připojení k internetu. Do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty přesouvá například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Prvního dne sedmého měsíce od nabytí účinnosti novely se má evidence tržeb rozšířit i na ty obory, které jí dosud nepodléhaly. Týká se to hlavně řemeslníků.

S daněmi souvisí také navýšení hodnoty stravného na pracovních cestách na 97 Kč na den ministerstvem práce a sociálních věcí. „To je určující pro výpočet daňově uznatelné výše příspěvku na stravování. Nejvýhodnější hodnota stravenky pro zaměstnance i zaměstnavatele tak vzroste na 123 Kč,“ uvedl marketingový manažer pro stravenku ze společnosti Sodexo Benefity Jan Matoušek. Jak velkou částku si firma může odečíst na daních, se totiž počítá jako 70 procent z hodnoty stravného na pracovních cestách. Zároveň zákon umožňuje firmám uhradit maximálně 55 procent z ceny stravenky.

Sněmovnou schválené snížení DPH na dodávky tepla a chladu z 16 na 10 procent by mělo podle předpokladů MF platit až od roku 2020.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Související články