Jak rozumět současnému světu?

Jak rozumět současnému světu?Týdeník Echo
Komentáře

Týdeník Echo - editorial

Dalibor Balšínek

Ze všeho nejdřív bych Vám chtěl jménem celé redakce poděkovat za přízeň, díky které Týdeník Echo a celý náš projekt mohou fungovat.

Před pěti lety jsme odešli z Lidových novin, když Andrej Babiš na podzim 2013 převzal vydavatelství Mafra. Tehdy jsme věděli jediné: že nemůžeme dělat dobře a poctivě svoji práci pro člověka, který koncentruje tak obrovskou moc, jež se opírá o miliardový byznys, politickou stranu a jejímž třetím pilířem se měla stát právě média. Možná právě proto, že si tři pilíře udržel a své mediální impérium dobudoval, je dnes premiérem navzdory dosud nevídaným problémům a konfliktům zájmů. Právě na moci nezávislá média
v demokratické společnosti vytvářejí protiváhu nezkrotným politickým ambicím, mají hrát důležitou kontrolní roli. Tu si navzdory tendencím ke konsolidaci udržují.

Tehdy jsme vůbec netušili, kudy se nejen česká společnost vydá. Echo vzniklo spontánně jako reakce na konkrétní politický vývoj, záhy většinu západního světa ovlivnila migrace a vznik velkého společenského napětí mezi levicově orientovanou částí společnosti, často splývající s progresivistickými proudy, používajícími termín liberální demokracie, proti níž stojí konzervativci, z nichž poměrně významná část se stále považuje za liberály v původním slova smyslu. Vůbec terminologie současných proudů není jednoduchá a snaha o jejich popis je někdy označována za diskriminaci nebo nálepkování.

Přesto o něj usilujeme, protože vždy je třeba se ve světě orientovat. Zcela nepochybně nechávají ideové souboje značnou část společnosti netečnou, protože Evropa a západní svět se nacházejí v konjunktuře. Ta, jak víme, netrvá věčně, ale o tom raději nemluvit, protože čím více se mluví o střídání ekonomického cyklu, tím rychleji přijde krize, která je hnána především lidskou myslí.

Při vědomí jisté rozjitřenosti společnosti jsme udělali trochu spontánně anketu, v níž jsme několika zajímavým lidem položili otázku: Kterou knihu byste doporučili ostatním, neboť jste přesvědčeni, že je důležitá, nebo dokonce nezbytná k pochopení stavu a problémů světa, ve kterém žijeme? Sešla se nám řada doporučení na inspirativní knihy, staré i nové. K nápadu se někdy vrátíme, protože jsme některé osobnosti nedostihli a na jiné jsme zapomněli.

Také se musím přiznat k pocitu, že Týdeník Echo je v posledních vydáních trochu ponurý a pesimistický. To budeme chtít změnit a pro příští rok chystáme několik obsahových a tematických osvěžení, abychom tolik neděsili a také hned neodradili několik stovek nových předplatitelů, jež jsme díky Vám, věrným čtenářům, získali.

Ještě jednou děkujeme za dosavadní přízeň, přejeme hezké vánoční svátky a vše dobré do nového roku.