S novým rokem, nový seznam „závadných“ slov. Tentokráte pro ajťáky

POLITICKÁ KOREKTNOST

S novým rokem, nový seznam „závadných“ slov. Tentokráte pro ajťáky
Areál univerzity v Michiganu. Foto: Facebook/University of Michigan
2
Svět

Echo24

Slova a spojení jako „piknik“, „hnědý pytlík“ či dokonce „dlouho jsme se neviděli“ patří mezi výrazy, které údajně mohou ztížit efektivní komunikaci a ublížit morálce. Aspoň to vyplývá z dokumentu, který vydala skupina „Words Matter Task Force“ („zásahová jednotka ‚Na slovech záleží‘“, pozn. red.), náležející k IT oddělení na univerzitě v americkém Michiganu. Proč jsou tato konkrétní slova závadná však není zcela jasné. Informuje o tom server College Fix nebo Fox News.

Seznam slov obsahuje dohromady 26 položek, u každého „závadného“ výrazu pak jeho zhotovitelé nabízejí podle nich alternativu, která bude akceptovatelná. Zatímco u některých výrazů je zřejmá jistá logika (fráze „práskat bičem“ připomínající údajně historii otrokářství v USA), u jiných se hledá jen těžko. Zmiňovaný „piknik“ může být na seznamu obsažen kvůli tvrzením šířeným na sociálních sítích, že se takto označovala setkání rasistických bělochů, kteří na nich následně lynčovali a upalovali černochy. Pravdivost těchto tvrzení ale vyvrátila například agentura Reuters. Piknik má ve skutečnosti svůj původ ve francouzštině ve slově „pique-nique“.

Seznam
Seznam "závadných" slov. Foto: Words Matter Task Force

Stejně tak má být nahrazena dvojice výrazů „master/slave“ (pán/otrok), která je ale v informatice používána pro ustálený model počítačové komunikace. Jedno zařízení nebo proces (master) přebírá jednosměrné řízení nad jedním nebo více zařízeními (slave). Words Matter Task Force chce dvojici nahradit výrazy „leader/follower“ (vůdce/následovník) nebo „primary/replica“ (primární/replika).

Dále také ve slovech obsahujících koncovku „-man“, tedy „muž“, má být tato koncovka nahrazena genderově neutrálním „people“ nebo „person“ („lidé“; „osoby“).

Fráze „long time, no see“ („dlouho jsme se neviděli“) by mohla být vykládána jako necitlivá vůči zrakově postiženým lidem, ale skupina ji doporučuje nahrazovat frází „neviděl jsem tě celé věky“ („I haven‘t seen you in ages“), která přitom nadále odkazuje na zrak. Důvod, proč je tato fráze „závadná“, je tak neznámý.

Seznam slov je určen členům IT oddělení Michiganské univerzity. Podle Word Matters Task Force je nezbytné „vytvořit kulturu, ve které se každý cítí vítaný, oceňovaný a respektovaný“.

Na dotaz CollegeFix, co se přihodí programátorům a zaměstnancům, kteří se odmítnou seznamem řídit, odmítla Michiganská univerzita odpovědět. „Tato pokračující práce s jazykem je součástí snahy IT oddělení vytvořit pracoviště, které je rozmanité, spravedlivé a inkluzivní. Pro skupinu, která je součástí špičkové vzdělávací instituce, je důležité, aby chápala, jaký má použitý jazyk dopad. Tato práce stále pokračuje, ale je důležité pamatovat, že tato vzdělávací snaha umožní členům IT týmu lépe sloužit celé univerzitní komunitě,“ uvedl pro College Fix mluvčí univerzity Rick Fitzgerald.

Na univerzitu se však snesla kvůli seznamu značná kritika. „Když vám chybí slova pro vyjádření myšlenky, nakonec si tu myšlenku nedokážete pomyslet,“ uvedl publicista a komentátor Mark Steyn v televizi Fox News. „Nejdete na univerzitu, aby se vám zmenšila slovní zásoba. Lidi, dostaňte své děti z téhle školy, tohle už není škola!“ vyzval rodiče.