Babišova vláda bude přednášet na VŠE, studenti proti tomu sepisují petici

hospodářská politika

Babišova vláda bude přednášet na VŠE, studenti proti tomu sepisují peticiNOVÉ
vláda ve Sněmovně Foto:

Foto: Jan Zatorský

Domov

voš

Studenti Vysoké škole ekonomické v Praze se po Velikonocích dočkají netradičních přednášejících. V rámci mimosemestrálního kurzu „Hospodářská politika pohledem jejích tvůrců“ se studentům postupně představí celá vláda v demisi. Ne všichni studenti jsou však z kroku Národohospodářské fakulty nadšeni. Petici proti přednáškám podepsalo již přibližně 200 studentů.

Studenti by měli během přednášek získat pohled na hospodářskou politiku očima jejích tvůrců. Jednotliví členové vlády vystoupí na fakultě v průběhu dubna a května. Kurz je výsledkem memoranda o vzájemné spolupráci mezi Úřadem vlády České republiky a Národohospodářskou fakultou, o kterém informovaly HN.

Část studentů však nesouhlasí s tím, aby členové jednobarevné vlády v demisi na jejich škole přednášeli. Obávají se, že jim bude prezentován jen jeden názorový proud, zároveň mají obavu, zda nejde o kampaň hnutí ANO před komunálními a senátorskými volbami. Studenti tak sepsali petici, kterou za dva dny podepsalo téměř 200 studentů.

Pro tento postoj měli studenti tyto důvody:
1. Jestliže mají v kterémkoliv předmětu přednášet představitelé vlády sestavené jedinou politickou stranou, je namístě se domnívat, že bude během hodin prezentován pouze jeden názorový proud a že bez přítomnosti pohledu opozičních stran či nestranných odborníků může být výrazně ohrožena objektivita výuky. Jsme hluboce přesvědčeni, že VŠE, stejně tak jako jakákoliv jiná škola, by měla být nestranická a názorově neutrální.
2. Pokud přednášející navíc reprezentují vládu, která přes výše uvedené skutečnosti činí nestandardní kroky vnímané velkou částí veřejnosti jako problematické, zejména ty z oblasti nedostatečně odůvodněných personálních změn, a jejíž předseda je trestně stíhán a opředen mnoha negativními kauzami, jsme toho názoru, že to výrazně snižuje kvalitu takového předmětu a podkopává dobré jméno školy.
3. Tato vláda nemá důvěru Poslanecké sněmovny PČR a jako takovou ji musíme považovat za dočasnou, svým programovým prohlášením i personálním složením. Proto nás přirozeně zajímá, zda členové této vlády jsou schopni podat ve výuce dostatečně věrohodné a odborné informace.
4. Před volbami na půdě VŠE nelze domlouvat diskuze s politiky, a to ani v případě, že je v rámci diskuze zaručena její vyváženost, tedy to, že v diskuzním panelu jsou zástupci dvou protichůdných názorů na dané téma. Letos na podzim se konají důležité volby, považujeme proto za nepřípustné, aby jen několik měsíců před nimi VŠE poskytla významný prostor jednomu konkrétnímu politickému proudu, zatímco jiné by takovou možnost nedostaly.

Čtěte také: Vláda v demisi nechala vyměnit ředitele České exportní banky

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.