Ombudsman Křeček se vložil do vyšetřování kauzy otrávené Bečvy. Viní úřady z nečinnosti

OTRÁVENÁ BEČVA

Ombudsman Křeček se vložil do vyšetřování kauzy otrávené Bečvy. Viní úřady z nečinnosti
Stanislav Křeček Foto: Jan Zatorsky
2
Domov
Echo24
Sdílet:

Do kauzy otrávené Bečvy zasáhl ombudsman Stanislav Křeček, který zkritizoval nečinnost úřadů v rámci vyšetřování opakovaného znečištění řeky, a rozhodl se proto jejich činnost prověřit. Má podezření, že příslušné orgány nevyužily všech svých pravomocí, které jim předpisy k řešení podobné ekologické havárie dávají. Závažností a rozsahem situace byl podle svých slov zasažen jako ombudsman, i jako rybář, píše se ve zprávě veřejného ochránce práv, kterou má redakce Echo24 k dispozici. Do Bečvy neznámá látka ve středu unikla již po třetí, nahlášen byl opět i úhyn ryb, avšak pouze v jednotkách kusů.

„Už první zpráva v září o úniku nebezpečných látek do Bečvy mne zasáhla, jako snad každého v zemi. Nejen jako ombudsman, ale i jako aktivní rybář jsem byl otřesen závažností a rozsahem vzniklé situace. Věřil jsem, že příslušné správní orgány budou postupovat v souladu se zákony a učiní bezodkladně veškeré kroky k okamžité nápravě a prošetření věci tak, aby se v žádném případě situace neopakovala. Rozpačité informace, které se o postupu úřadů v médiích objevují, a dnešní zpráva o dalším úniku neznámé látky, která způsobila další úhyn ryb, mne však přesvědčují o tom, že je třeba se činností úřadů v této věci zabývat,“ uvedl Křeček.

Křeček se proto rozhodl zahájit ve věci šetření z vlastní iniciativy a postup správních orgánů prověřit. „Opakující se úniky závadných látek do Bečvy indikují, že v dotčené lokalitě je stále něco špatně. Vyvstává tak otázka, zda správní orgány v dané věci dostatečně využily všech pravomocí, které jim právní předpisy k řešení takové ekologické havárie dávají“, řekl ombudsman s tím, že požádá o vyjádření Českou inspekci životního prostředí a vodoprávní úřady.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) látka, která ve středu řeku znečistila, unikla kanálem z továrního areálu Tesla v Rožnově pod Radhoštěm. Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) řekl, že mrtvých ryb bylo jen pár. „Podle místních rybářů jsou mrtvé již několik dní,“ uvedl starosta.

Ryby se podle něj zřejmě neotrávily v Bečvě, je možné, že důvodem byla změna technologického procesu v rožnovské čistírně odpadních vod, několik ryb poté mohlo uhynout a již mrtvé se mohly kanálem dostat do Bečvy. Město však lidem důrazně doporučuje, aby až do odvolání nevstupovali do řeky, nekoupali zvířata a neodebírali vodu od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

U kanálu z Rožnova se objevila v řece také minulé úterý pěna. Rozbory poté prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku, úhyny ryb ani jiných živočichů však tehdy nebyly potvrzeny. Na stejném místě se hladina řeky zpěnila také koncem října. Výsledky rozborů prokázaly ve vodě zvýšený výskyt niklu, který není podle ČIŽP pro člověka významně toxický.

Policie i Brabec označili už dříve kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm za možný zdroj zářijové havárie, kdy do řeky unikly kyanidy. Kyanid vypustil do Bečvy neznámý pachatel 20. září, případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Závažná ekologická havárie postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Podle odborníků kyanid poškodil celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři více než 40 tun ryb.

V den první ekologické katastrofy došlo podle svědka na řece Bečvě k havárii a úniku látek v chemičce Deza, která spadá pod holding Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle mluvčího holdingu Karla Hanzelky však nešlo o nehodu, ale pouze o „provozní událost“, proto ji také nebylo třeba nahlásit úřadům.

 

Sdílet: