Řetězec Electro World: Na vzniklých nákladech by se měl podílet vedle nájemce, i pronajímatel a stát

Řetězec Electro World: Na vzniklých nákladech by se měl podílet vedle nájemce, i pronajímatel a státNOVÉ
Domov

epidemie koronaviru

Echo24

Řetězec prodejen s elektronikou Electro World, který je jednou z velmi postižených firem, žádá změnu v nájemních smlouvách, protože nemůže vykonávat svou podnikatelskou činnost, a to tak, aby došlo ke snížení nájemného. Rovněž požaduje, aby i stát, který svým rozhodnutím v boji proti koronaviru vydal řadu opatření, která postihla i firmy jako Elektro World, se na nákladech podílel. Uvedl to Roman Kocourek, country manager společnosti.

"Žádáme o úpravu smluvních podmínek nájemních smluv v souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření viru COVID-19, v jejichž důsledku nemůže naše společnost užívat pronajaté prostory k účelu sjednanému smlouvami, tj. nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost a dosahovat tak příjmů, z kterých se následně hradí nájemné a další poplatky. Navrhujeme úpravu smluvních podmínek, která by tuto okolnost, kteroukoliv ze smluvních stran v době uzavření nájemních smluv nepředvídatelnou a neovlivnitelnou a v současné době žádnou ze stran nepřekonatelnou, zohlednila, tj. žádáme o snížení nájemného a dalších poplatků po dobu, po kterou nemůžeme prostory řádně užívat," sdělil Kocourek. Současně firma navrhuje, aby se na nákladech v takto mimořádné situaci podíleli nejen pronajímatelé, ale i stát, který toto rozhodnutí učinil.

"Aktuálně vládou navrhované řešení odložení splatností našich peněžních závazků z nájemních smluv, kterou by se stanovila pro nás, jako nájemce, ochranná doba pro případ nehrazení nájemného za období od 12.3.2020 do 30.6.2020 s tím, že nájemné za toto období musí být uhrazeno do 24 měsíců poté, tj. nejpozději 31.3.2022, ve svém důsledku naší situaci neřeší, jen odkládá nutnost řešení záporného rozdílu mezi našimi příjmy a nutnými výdaji, který v současné době vzniká ale do doby než se bude splácet, většina nájemců nebude existovat, protože bude muset uzavřít provoz, může skončit v konkurzu nebo likvidaci," popisuje těžkou situaci Kocourek.

Foto:

z

"Jsme přesvědčeni, že důsledky aktuální situace, kterou došlo k neúměrnému snížení hodnoty práva užívání nájemních prostor, by měly nést všechny strany, tedy nájemce, pronajímatel a stát, neboť jak výše uvedeno, ani jedna ze stran tuto situaci nijak nezapříčinila a nemůže jí ovlivnit," dodává představitel společnosti Electro World.

ČTĚTE TAKÉ: Obchodníky drtí nájmy. Venku je to lepší, v Česku nás i ignorují, říká šéf Alpine Pro

Krize spojila konkurenty. Firmy se bojí o budoucnost, žádají stát o pomoc