Je šéf ČT Dvořák ve střetu zájmů? Podle právníků to není jednoznačné

ČESKÁ TELEVIZE

Je šéf ČT Dvořák ve střetu zájmů? Podle právníků to není jednoznačné
Generální ředitel ČT Petr Dvořák. Foto: Jan Zatorsky
2
Domov

Na jednání Rady České televize opět zazněla tvrdá kritika generálního ředitele Petra Dvořáka. Rada ředitele vyzvala k objasnění možného střetu zájmů kvůli zakázkám mezi ČT a školící firmou Gopas, v níž je minoritním vlastníkem spolu se spolumajitelem PPF Ladislavem Bartoníčkem. Dvořák střet zájmů opakovaně odmítá a tvrdí, že o zakázkách nevěděl. Podle právníků oslovených Echo24 nelze ze zatím známých skutečností dovozovat, že jde automaticky o střet zájmů. Podstatnou roli hraje například skutečný objem zakázek. Ten se však zatím ČT zdráhala i po opakovaných dotazech sdělit.

Jednání rady se v poslední době odehrávají v atmosféře spekulací, že kritici ředitele Dvořáka hledají cesty k jeho odvolání. Dvořák, který byl z jednání rady omluven z rodinných důvodů, se ke kritice později vyjádřil v tiskové zprávě. „Trvám na tom, že nejsem ve střetu zájmů a že na tom, že od 90. let vlastním podíl ve společnosti Gopas, která poskytuje IT školení, není nic nezákonného ani nemorálního,“ uvedl Dvořák. Ředitel ČT se podle něj ze zákona nesmí pouze podílet na podnikání v oblasti médií, ale vlastnictví podílů ve firmách z jiné oblasti zákon neomezuje.

S tvrdou kritikou vystoupila na jednání rady opět radní Hana Lipovská. Ta během více než dvacetiminutového vystoupení uvedla, že podle jejích zjištění Dvořák svým angažmá v počítačové škole porušuje zákon o ČT i kodex ČT. Upozornila na to, že Bartoníček řídí investiční skupinu PPF, která je vlastníkem komerční televize Nova nebo O2 TV, což jsou konkurenti České televize. Dvořákem spoluvlastněný Gopas dostává podle ní zakázky od ministerstev vnitra a obrany nebo Národního úřadu pro komunikační a informační bezpečnost. Několik měsíců po svém nástupu do funkce generálního ředitele ČT Dvořák zároveň působil v řídících orgánech školy, uvedla radní. Dvořák ale sdělil, že na místo ve vedení Gopasu rezignoval den před svým nástupem do ČT, 30. září 2011.

Odborníci oslovení deník Echo24 se shodují na tom, že jen z dosud známých informací o zakázkách mezi Gopasem a ČT či vlastnické struktuře nelze automaticky usuzovat střet zájmů, důležitou roli podle nich hraje například případná aktivní účast či skutečný objem transakcí. Ten měl prověřit interní audit, který zadal sám Dvořák, ČT se ho však zdráhá uveřejnit.

Mluvčí televize Karolína Blinková deníku Echo24 po opakovaných dotazech sdělila, že s ním bude nakládáno jako s interním dokumentem. Podle deníku Aktualne.cz se objem zakázek za poslední roky dostal na celkovou částku 381 tisíc za jednotlivá školení zaměstnanců. Podle Dvořáka má Gopas 15 000 až 25 000 účastníků kurzů ročně, ale z ČT se IT kurzů firmy účastnilo jen několik jednotlivců za rok.

„Můj názor je takový, že z těch dosud zveřejněných informací je zřejmé, že generální ředitel Petr Dvořák má nějaké obchodní zájmy, tím ta debata ale začíná, nikoliv končí,“ řekl deníku Echo24 advokát Tomáš Němeček. Podle něj je teprve otázkou, zda se ocitl ve střetu obchodních zájmů se zájmem veřejným. O tom, zda zastupoval ať formálně či neformálně obchodní zájmy, však zatím důkazy chybí.

Poté je třeba řešit, zda přijal případně nějaká opatření či zda byla vůbec naplněna materiální stránka, tedy jestli případný obchodní zájem není zcela marginální. I kdyby se naplnily všechny tyto skutečnosti, je pak podle Němečka otázka, zda je to podle zákona důvod k odvolání. Zákon o ČT uvádí, že může rada ředitele odvolat „přestane-li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce“ podle paragrafu, který zmiňuje možný obchodní střet zájmů. „To, že přestane splňovat předpoklady, si myslím, že by měla být nějaká skutečnost nová, o které doposud rada nevěděla nebo ne v takovém rozsahu, případně se nějakým způsobem změnila kvalita té skutečnosti,“ dodal Němeček.

To se podle něj dotýká i roviny ohledně spoluvlastnictví firmy Gopas vysokým představitel PPF Bartoníčkem. „Všeobecně jsme věděli v roce 2011, že Petr Dvořák přichází z prostředí PPF, je bývalý ředitel Novy, je nějakým způsobem provázán se svou podnikatelskou minulostí. Netvrdím, že přímo s Ladislavem Bartoníčkem, ale to, že je tam vazba na PPF. Přece nebudeme teď všichni předstírat překvapené,“ dodal.

Podle advokáta Marka Martinky z advokátní kanceláře MAAARS z dosud zveřejněných skutečností střet zájmů nevyplývá. „V obecné rovině ke střetu zájmů v takovém případě dojít může, ale rozhodně taky nemusí. Primární povinnost člověka, který se může dostat do střetu zájmů, je to, že pokud dochází k obchodnímu vztahu mezi dvěma subjekty, v nichž působí, měl by probíhat v rámci obvyklých poměrů. V zásadě by nemělo docházet ke zvýhodňování či znevýhodňování u jednoho z těch subjektů,“ řekl deníku Echo24 s tím, že v případě takového obchodního jednání by bylo správné informovat dozorčí orgán.

Z dostupných informací však podle něj situace vypadá tak, že nešlo ani o dlouhodobou rozsáhlou spolupráci, spíše o drobné jednorázové zakázky v nižších částkách. „Tím spíše tam velmi těžko vyvozovat nějakou zodpovědnost. Pokud se neprokáže, že o tom věděl, opravdu neměl, co by hlásil,“ dodal s tím, že z jeho pohledu by se v takovém případě o žádné porušení zákona nejspíše nejednalo. Podobně podle advokáta Michala Šalomouna je důležitá rovina toho, zda by v situaci člověk aktivně jednal, zneužil situaci ke svému zvýhodnění. Samotný potenciál porušením zákona není, funkce generálního ředitele nespadá do těch, u nichž by zákon podnikání vyloženě zakazoval.

Radní po kritice Lipovské vyzvali Dvořáka mimo jiné k poskytnutí informací, proč radě neoznámil svůj podíl v Gopasu, proč jej nejprve držel přes firmy v daňových rájích a později se rozhodl jej vlastnit napřímo nebo proč nevyzval ČT, aby s Gopasem neuzavírala žádné smlouvy. Podle Dvořáka neexistuje pro ředitele ČT povinnost ohlašování vlastnických podílů ve firmách.

„O mém působení ve společnosti Gopas jsem informoval před mým nástupem do ČT v oficiálním životopisu, který jsem předkládal jako součást výběrového řízení na pozici generálního ředitele,“ doplnil. Uvedl také, že nikdy nevlastnil podíl nějaké firmy v daňových rájích. „Původně jsem držel akcie Gopasu prostřednictvím holandské firmy GlobeInvest One, B.V. V současné době už je vlastním napřímo prostřednictvím držení akcií evidovaných v CDCP (Centrálním depozitáři cenných papírů),“ oznámil.

Generální ředitel má podle radních také sdělit, zda vedle Gopasu vlastní podíly v dalších firmách spolu s šéfem a spoluvlastníkem skupiny PPF Ladislavem Bartoníčkem či dalšími lidmi. Vztahy mezi ČT a Gopasem od roku 2011, kdy je Dvořák ve funkci, má do 21. dubna prošetřit také dozorčí komise.

Firmu Gopas založenou roku 1996, která patří k největším poskytovatelům školení v oblasti IT na českém i slovenském trhu, vlastní z padesáti procent Petr Daniel, který figuruje i v pozici předsedy správní rady. Další polovinu akcií pak drží Dvořák s vysokým představitelem PPF Ladislavem Bartoníčkem. Ti akcie drželi přes společnost Globeinvest One B. V. registrovanou v Nizozemsku, jak ukazuje slovenský registr partnerů veřejného sektoru. V té každý z nich držel padesátiprocentní podíl. Nyní už čtvrtinový podíl vlastní napřímo.

Dvořák v Gopasu do roku 2012 působil jako místopředseda představenstva, po nástupu do České televize z funkce odstoupil. Ve stejnou dobu se pak stává členkou představenstva Dvořákova partnerka Milena Dubská, od roku 2014 pak působí jako členka správní rady, vyplývá z obchodního rejstříku.