Zvláštní režim insolvence není novinka, hájí Pelikán novelu k OKD

Insolvence OKD

Zvláštní režim insolvence není novinka, hájí Pelikán novelu k OKDNOVÉ 1
Domov

Echo24

Ministerstvo spravedlnosti hájí svou připravovanou dílčí novelu insolvenčního zákona, která řeší úpadek velkých hornických společností, tedy i OKD. Insolvence velkých důlních podniků jsou podle ministra Roberta Pelikána (ANO) rizikové a vytvoření speciálního režimu insolvence prý není nic nového. Záměr, podle kterého by ministr financí navrhoval insolvenční správce těchto firem, byl prý jen pracovní variantou. V úterý to uvedlo tiskové oddělení ministerstva.

„Insolvence velkých důlních podniků mohou znamenat velké sociální riziko. Tyto podmínky je potřeba změnit,“ vzkázal Pelikán. Na novelu, kterou již úřad rozeslal do připomínek, upozornil server Echo24.cz. Podle něj návrh fakticky znamená, že by kontrolu nad OKD převzal současný ministr financí Andrej Babiš, Pelikánův stranický šéf.

V návrhu, který má ČTK k dispozici, ministerstvo spravedlnosti píše, že novelu vyhotovilo „v reakci na naléhavý veřejný zájem, s cílem předejít negativním dopadům spojeným s úpadkem právnických osob, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost“. Změny by se měly týkat hornických firem, které ke dni podání insolvenčního návrhu zaměstnávají nejméně 500 lidí, a také dalších firem v případném koncernu. Insolvenčního správce má podle písemné podoby novely ustanovit a odvolávat soud na návrh ministerstva financí. Soud i správce musí dbát na to, aby „přijatá řešení byla také v souladu s veřejným zájmem a právy a oprávněnými zájmy zaměstnanců dlužníka“.

Čtěte také: Babiš chce ovládnout Bakalou vytunelované OKD

„Vytvoření speciálního režimu insolvence – včetně jmenování insolvenčních správců – není nic nového, například již dnes existuje speciální režim úpadku finančních institucí,“ upozornilo ministerstvo. Konstatovalo také, že návrh zpracovalo na základě usnesení vlády z 18. dubna. „Právní úprava insolvenčního řízení totiž adekvátním způsobem nereflektuje některé sociální a environmentální problémy, ke kterým může v důsledku úpadku těchto subjektů dojít,“ zdůvodnilo svůj krok. Vláda přitom teprve nedávno schválila rozsáhlou novelu insolvenčního zákona, v níž se ministerstvo této problematice nevěnovalo.

„K procesu jmenování insolvenčního správce podotýkáme, že jeho jmenování ministerstvem financí bylo jen pracovní variantou. Ta vycházela z toho, že problematika insolvencí významných právnických osob předpokládá zvýšené zatížení státního rozpočtu, jehož správa se právě v gesci ministerstva financí. Předložena však bude varianta, která počítá s tím, že jmenování insolvenčního správce bude vykonávat vláda,“ dodal úřad ke kritice.

Na zaslání připomínek stanovilo ministerstvo krátkou lhůtu pěti pracovních dnů, novela má nabýt účinnosti hned dnem jejího vyhlášení. Použít se přitom má i pro insolvenční řízení zahájená už předtím. Podle úřadu se tím neprolamuje zákaz retroaktivity, tedy zpětné účinnosti právního předpisu, protože jde o procesní právo a „standardní vymezení časové působnosti právních norem“.

OKD je v existenčních problémech. I přes úsporná opatření je pro ni těžba uhlí kvůli jeho klesajícím cenám ztrátová. Nové vedení jedná se státem o restrukturalizaci. Firma uvedla, že zváží návrh na insolvenci a ukončení hornické činnosti, pokud se do pátku se státem nedohodne. Ministr Babiš to označil za vydírání. Analytici oslovení ČTK se shodli na tom, že vyhlášení insolvence na OKD by znamenalo zřejmě ukončení činnosti uhelné společnosti. Insolvence se podle nich může táhnout až několik let, za která přijdou o práci tisíce horníků.

Čtěte také: ‚Brutální nátlak na vládu‘. OKD hrozí ukončením hornické činnosti firmy