Ministr zdravotnictví varuje: Pozor na návrh poslance ANO

Ministr zdravotnictví varuje: Pozor na návrh poslance ANONOVÉ
Předseda sněmovního zdravotního výboru Rostislav Vyzula Foto: Foto: Vyzula.cz
Domov

BITVA O CENY LÉKǓ

Jan Kálal

Expert hnutí ANO Rostislav Vyzula je ve sporu s šéfem resortu zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) i lékovým úřadem. Předseda zdravotnického výboru Vyzula ve sněmovně předložil pozměňovací návrh, který si napsaly farmaceutické firmy. A i když u kolegů ve výboru narazil a možná je dokonce oklamal, plánuje změnu týkající se lékové politiky prosadit na plénu. Podle Němečka může novinka vyjít hodně draho.

Je poslanec ANO Rostislav Vyzula chapadlem farmaceutických firem ve sněmovně? Nebo se snaží prosadit změnu, která bude dobrá pro české zdravotnictví i jeho pacienty? To jsou otázky, které přineslo jednání o pozměňovacím návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění a na které upozornil Zdravotnický deník.

„Jak jsem to dostal, tak prodávám“

Vyzula vystoupil na jednání výboru v polovině dubna a představil sérii změn, které navrhuje vtělil do jednoho z klíčových zdravotnických zákonů. Jeho řeč měla ale daleko do přesvědčivého výkonu zákonodárce. „Pozměňovací návrh číslo 2 je poněkud zamotaná a komplikovaná záležitost, která se Musím říct, že celý ten pozměňovací návrh se týká jedné jediné věci, a to je cenotvorby léků,“ řekl kolegům.

„Byl jsem informován o tom, že celý tento pozměňovací návrh byl důkladně konzultován po dobu dvou let. Jednak s ministerstvem zdravotnictví, jednak se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL),“ zmínil Vyzula a použil na sněmovní poměry svéráznou frázi: „Jak jsem to dostal, tak prodávám.“

„Zásadně negativní stanovisko, výrazný dopad na rozpočty plátců,“ zmínil na výboru ještě před hlasováním ministr Němeček.

Zdravotnický deník nicméně uvedl, že šéf sněmovního zdravotnického výboru nehrál s kolegy čistou hru. „Předložil svému výboru k hlasování materiál, který nebyl konzultován ani s ministerstvem zdravotnictví ani s pojišťovnami. Když se na to přišlo těsně před projednáváním a profesor Vyzula byl upozorněn, že jeho návrh zatíží rozpočty pojišťoven, snažil se jej přesto dál výborem protlačit,“ všiml si list.

Hlasování na výboru dopadlo ve Vyzulův neprospěch, pro návrh u kolegů nezískal podporu. „Zásadně negativní stanovisko, výrazný dopad na rozpočty plátců,“ zmínil na výboru ještě před hlasováním ministr Němeček. Podle analýz jeho resortu by novinka mohla vést k navýšení úhrad a existenci více plně hrazených léků v jednotlivých skupinách. „S ohledem na značnou administrativní zátěž a předpokládaný dopad na navýšení úhrad nelze s tímto návrhem souhlasit,“ uvedlo ministerstvo.

Šéf SÚKL: Byli jsme uvedeni v omyl. Vyzula: Ne

A podivoval se i ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. „Byli jsme uvedeni v omyl, protože dle sdělení externího advokáta České asociace farmaceutických firem to byl takzvaně divoký návrh, nebyl to tedy odsouhlasený konsenzuální materiál. To znamená, že jak ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny ho neměly vydiskutovaný a uzavřený,“ řekl.

Deník ECHO24.cz konfrontoval Rostislava Vyzulu s kritikou, kterou jeho návrh vyvolal, poslanec ji ale odmítá. „To není pravda. Pan Blahuta byl informován, ministerstvo zdravotnictví bylo také informováno. Od pana Blahuty mám dopis, ve kterém mi říká, že v podstatě s návrhem souhlasí. Ale nesouhlasí s jedním odstavcem z přechodného usnesení. Přechodné ustanovení může být klidně vyndáno, to se vůbec nic neděje,“ uvedl.

Vyzula: „Návrh jsem samozřejmě prostudoval, snažil jsem se pochopit jeho význam.“

Jenže i šéf zdravotnického výboru připustil, že připomínkování návrhu mělo víc rovin. „Česká asociace farmaceutických firem od ledna projednávala s ministerstvem zdravotnictví a se SÚKLem určitou verzi. Ke mě se dostala už jiná verze, nová verze, kterou jsou poslal na ministerstvo zdravotnictví v pátek (10. dubna, pozn. red.) před jednání výboru. Ministerstvo ji mělo minimálně od pátku,“ zmínil, aby zároveň přiznal: „Původní verzi jsem neviděl, nevím, čím se lišily. Ale každopádně nová verze byla na ministerstvu od pátku čtyři pracovní dny, což je běžný úzus.“

Vyzula se brání nařčení, že kolegům předložil něco, co sám ani pořádně neznal. „Návrh jsem samozřejmě prostudoval, snažil jsem se pochopit jeho význam. Studoval jsem to podrobně a myslím si, že tento návrh je opravdu velmi dobrý,“ řekl pro ECHO24.cz. „Osobně jsem přesvědčen, že je to dobré pro lidi, protože docházelo k tomu, že se léky z našeho trhu ztratily a nebyly dostupné. Znám to z onkologie ještě z doby, kdy jsem nebyl poslancem. Potom se to muselo řešit dodatečně poměrně složitým způsobem,“ zmínil.

„Pokud se dohodnou, že to opravdu není reálné a dokážou mi to, pak od toho klidně odstoupím. Ale jsem přesvědčen, že to dobře dopadne a že budou respektovat.“

Ministerstvo věc podcenilo, míní poslanec ANO

Podle šéfa zdravotnického výboru nyní proběhne schůzka, která by mělo vyjasnit a uhladit třecí plochy návrhu. „Bude jednání, jehož součástí bude i ministerstvo a které má ověřit, zda je pravda to, co říkají. Zdá se mi, že to poněkud podcenili a teď se to z nějakého důvodu snaží hodit na mě. Musí to být rychle. Novela zákona, kterého se to týká, přijde na pořad hned v úterý,“ řekl.

Každopádně i přes nesouhlas zdravotního výboru Vyzula posune návrh změny do dalšího kola sněmovního projednávání. „Tento návrh s největší pravděpodobností načtu s tím, že do tří týdnů by měla být další schůze, kde by mělo být třetí čtení. A do třetího čtení je nutné, aby se SÚKL, pojišťovna i ministerstvo jednoznačně shodly,“ uvedl, aby dodal: „Pokud se dohodnou, že to opravdu není reálné a dokážou mi to, pak od toho klidně odstoupím. Ale jsem přesvědčen, že to dobře dopadne a že budou respektovat.“

Jak šéf zdravotnického výboru Rostislav Vyzula představil kontroverzní změnu cenotvorby léků

A pak mám pozměňovací návrh číslo 2. Pozměňovací návrh číslo 2 je poněkud zamotaná a komplikovaná záležitost, která se mi dostala na stůl přes Českou asociaci farmaceutických firem. Musím říct, že celý ten pozměňovací návrh se týká jedné jediné věci, a to je cenotvorby léků.

A je tam několik bodů. Jsou to tři body plus přechodná ustanovení. Týká se to paragrafu 39 a je to všechno kolem cenotvorby. Musím říct, že tato problematika není vůbec jednoduchá, problematika cenotvorby léčivých přípravků.

Byl jsem informován o tom, že celý tento pozměňovací návrh byl důkladně konzultován po dobu dvou let. Jednak s ministerstvem zdravotnictví, jednak se SÚKLem. Tak jsem to dostal, jak jsem to dostal, tak prodávám.

Od dnešního rána teprve docházelo k různým rozporuplným informacím z jedné či druhé strany. Cenotvorba patří do ranku Státního ústavu pro kontrolu léčiv, já bych tady přeci jenom rád upřednostnil názor SÚKLu, který v podstatě s tím pozměňovacím návrhem nemá žádné problémy. Kromě bodu 3, přechodných ustanovení, což je věc, se kterou by se dalo souhlasit.

A ten bod se týká toho, že v případě nabytí účinnosti tohoto zákona není zajištěn aspoň jeden plně hrazený a dostupný léčivý přípravek ve všech skupinách přílohy číslo 2 zákona, ústav do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek z každé skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.

Já vám krátce vysvětlím, o co jde na určitém příkladu. Představte si, že na trhu u nás je v současné době pro pacienty lék XY, který stojí tisíc korun. Přijde generická firma s tím, že se přivede na náš trh tento lék a bude za něj požadovat 20 korun. Tak je pochopitelné, že je to stejný lék, je to stejná molekula, tím pádem musí SÚKL dát tuto molekulu do referenčního koše. A cenu 20 korun zvýhodní, protože je zajímavá.

Co se stane? Stane se to, že původní dodavatel a výrobce léku za tisíc korun s tímto lékem z trhu odejde, poněvadž to je pro něj nezajímavé, protože tady ten lék nebude prodejný. Ale stane se to, že generická firma, která přijde s lékem za 20 korun, ho najednou přestane dodávat. Z nějakého důvodu. Prostě ten lék z našeho trhu zmizí, nebude k dispozici pacientům a nedostaneme sem rychle léky ze zahraničí nebo léky od originálních výrobců. Aby se tomu zamezilo, tak o tom je tady tento pozměňovací návrh.

Takže tam je jenom otázka toho, že pokud by byly nějaké problémy s bodem 3 přechodných ustanovení, tak já ho klidně vyndám. A i když se neozvete, tak ho stejně dám hlasovat zvlášť.