Plzeňský biskup kritizuje předvolební texty křesťanského časopisu

Biskupova kritika

Plzeňský biskup kritizuje předvolební texty křesťanského časopisuNOVÉ
Plzeňský biskup Tomáš Holub Foto:

FOTO: Wikimedia Commons / Roman Albrecht Photography / Cirkev.cz

Domov

vt

Plzeňský biskup Tomáš Holub se v otevřeném dopise distancoval od článků křesťanského časopisu RC Monitor. Kritizuje v něm především texty, které se věnují letošním volbám. Zatímco jeden z autorů časopisu vyjádřil zklamání nad tím, že se na kandidátkách křesťanské strany objevil uchazeč židovského vyznání, druhý článek zase nabádal čtenáře k tomu, aby naslouchali třeba SPD Tomia Okamury.

Kontroverzní články vyšly v říjnových vydáních časopisu RC Monitor (Res Claritatis Monitor), konkrétně v číslech 17 a 18. V nich zaznívala nejen kritika Evropské unie v roli protikřesťanské organizace, povzdech nad křesťanskými kandidátkami či podpora stran, které volají po vystoupení z EU.

„Naši křesťanští politici by se měli učit u Poláků a u Orbána. Tyto volby totiž nejsou jen v řadě jiných. Možná se v nich nezvratně rozhoduje o našem osudu, mimo jiné i o svobodě vyznání. Zodpovědná volba křesťanů proto nemůže být prounijní, tj. promuslimská, a tedy protikřesťanská. Daleko pravdivěji hodnotí naše bytí v EU Robejškovi Realisté, Machovi Svobodní či Okamura – tedy politici (pokud vím) nikoli křesťanští,“ napsal autor kritizovaného článku Jiří Fuchs.

Nad textem křesťanského filozofa vyslovil plzeňský biskup zklamání i zděšení. „Jestliže v čísle 18 se můžeme v článku Jiřího Fuchse dočíst, že lépe nežli volit tradiční strany má smysl naslouchat populistické a na šíření strachu založené kampani SPD Tomia Okamury, pak jsem skutečně zaskočen,“ napsal Holub v prvních odstavcích otevřeného dopisu redakci RC Monitor.

Plzeňský biskup hned navázal pak na další článek. „A jestliže při nalistování dalších stran Vašeho časopisu zaznívá ve stati Dr. Tomana povzdech, že křesťanská strana má na své kandidátce muže židovské národnosti (na twitteru se pak opravil, že myslel židovské vyznání, pozn. red.), pak jsem přesvědčen, že je již hrubě překročena hranice, která jasně dělí křesťanství od štvavé a nenávistné ideologie,“ pokračuje v kritice.

Biskup s takovými postoji zásadně nesouhlasí a distancuje se od nich. „Vše se mi zdá o to závažnější, že Vaše noviny se ve své tiráži definují jako „prevence náboženské nesnášenlivosti a xenofobie.“ V závěru svého dopisu zve autory článků k setkání v Plzni a diskuzi, nejspíše nad kritizovanými tématy. Redakce RC Monitor se k dopisu ještě nevyjádřila.

V roce 1998 se Tomáš Holub stal prvním českým vojenským kaplanem. Od roku 2011 až do roku 2016 byl generálním sekretářem české biskupské konference a od září téhož roku kapitulním děkanem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, čímž mu jako kapitulní dignitě náleží titul prelát. Od dubna 2016 je druhým plzeňským biskupem.

Čtěte také: V Rakousku zvítězili Kurzovi lidovci, o druhém místě rozhodnou korespondenční hlasy