Vrtěti dotacemi? Spíš si musí stát začít živnostníků opět vážit

Vrtěti dotacemi? Spíš si musí stát začít živnostníků opět vážit
Politická aréna

Vojtěch Munzar

Zřejmě se blíží doba, kdy do názvu našeho státu přibude jedno slovo. Staneme se Českou dotační republikou. S návrhem na další typ dotace totiž koketuje současný ministr zemědělství. Proč právě dnes? Protože k potížím, které provázejí především obchody s potravinami v malých obcích již několik let, se přidal novodobý strašák s koktavým názvem – EET.

Je s podivem, že až do uzákonění novodobé inkviziční praktiky zvané EET nikdo osudy malých prodejen nebo dokonce hospůdek na venkově nijak zvlášť neřešil. Až nyní.

A rovnou bezmyšlenkovitě – dotací na provoz. Stejně bezmyšlenkovitě, jako byl přijatý zákon o EET, který plošně bez rozdílu nařizuje všude a všem: zaplaťte si vlastní kontrolu.

Není to nakonec tak dávno, kdy se přece nechali navrhovatelé zákona slyšet, že kdo není schopen vydělat na pořízení a provoz EET, nemá vůbec podnikat. Jako by nevěděli, nebo spíš nechtěli vědět, že je rozdíl mezi velkou firmou, generující velké zisky, a malým živnostníkem, který se jen snaží vydělat si na prosté živobytí, aby nemusel být závislý na státu a pracovním úřadě. Snad si umějí spočítat, kolik je nutné vytočit piv, nebo prodat rohlíků, aby se pokryly náklady na zaměstnance, daně, provoz, EET a alespoň minimální zisk pro živnostníka? A zda se to vůbec těm živnostníkům podaří? A co teprve ti, kteří si chtějí jen příležitostně přivydělat?

Oč tvrději ovšem státní cifršpioni v převlecích za malíře pokojů kontrolují vydávání elektronických účtenek, o to ironičtěji vypadají výsledky. Po schválení přišlo najednou prozření. Jedni, kteří pro zavedení EET hlasovali, navrhují, aby se vypustila 3. a 4. vlna a venkovské služby stát z našich daní dotoval. Druzí odvolávají, co odvolali, a pro venkovské spolky navrhují limit 300 tis. Kč a ruší user-friendly udavačský web, který předtím sami zavedli.

Ona údajná masová nepoctivost českých živnostníků je zjevně chimérou, a důsledky z ní plynoucí, tedy zavírání obchodů na venkově, kde žijí lidé, co jsou na takovéto obchody odkázáni, nikdo nedomyslel. Jizvy na tváři společnosti se bohužel již staly. Došlo k rozdělení veřejnosti na zaměstnance a podnikatele, kterým se navíc nasadila psí hlava. A tyto jizvy žádná dotace nezahojí.

Dotační snaha navíc navozuje dojem, že stát bude určovat, komu dotaci přidělí. Likvidace živnostníků, dotace, podpora prověřených kádrů a ruinování státního rozpočtu, do kterého přispíváme všichni, není řešením. Nehledě na zvýšenou byrokracii, kterou si nové dotace vyžádají. Někdo je bude muset rozdělovat a někdo kontrolovat. A zaplatí to zase všichni daňoví poplatníci.

Řešení však musí být spravedlivé a mnohem komplexnější, než je rozdávání dotací. Tím může být zrušení dublovaných kontrol, nadbytečných regulací, papírování a zejména snížení daní. Je nutné vrátit podnikání jeho smysl a tím je možnost přirozeně si vydělat, nikoliv postavit své podnikání na dotacích. A jak zahojit jizvy? Prvním krokem musí být, že si stát začne živnostníků znovu vážit.