Největší ozdobou Strakonic je bez diskuse kulatá věž Rumpál. Dále pak výjev z masných krámů čili řeznictví a strašidelná soška Švandy dudáka. -
U Horního Poříčí je na Otavě splav a u něj se dalo sedět do noci a myslet na to, jak je to na světě a v životě skvělé a zároveň strašné. -