Rodina dvou dospělých se dvěma dětmi ročně vyhodí potraviny v hodnotě 14.076 korun. -