Ben Affleck a Tye Sheridan ve filmu Něžný bar. -
Vincenzo Catena: Klanění pastýřů, olej na plátně, po roce 1520. -