S Karlem Schwarzenbergem to byly celkem tři celodenní výpravy, píše Jiří Peňás o své nové knize Výpravy s knížetem po schwarzenberských místech, která jde do prodeje. -
S Karlem Schwarzenbergem to byly celkem tři celodenní výpravy, píše Jiří Peňás o své nové knize Výpravy s knížetem po schwarzenberských místech, která jde do prodeje. -