Když se člověk ocitne uvnitř smíchovského kostela sv. Gabriela, první, co ho možná napadne, je, že se ocitl v egyptské hrobce. -
Beuronská umělecká škola se pokoušela vrátit náboženskému umění, které v té době již pomalu odcházelo ze scény, důstojnost, působivost a hlavně řád. Prostředkem byl posvátný kánon, soubor geometrických pravidel k zobrazování lidského těla. -