Odpor k establishmentu odstartovalo selhání elit -
Ben Shalom Bernanke (64), v letech 2006−2014 předseda rady guvernérů Federálního rezervního systému Spojených států. -