Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec ČR pro energetickou bezpečnost -