Galerie: Plaz na kříži v Plasech

Byl to obří komplex prázdných, otlučených, zavlhlých a všemi dalšími neduhy prorostlých barokních staveb zcela špičkové úrovně, jež sem přistály z jiných časů, které definitivně zanikly a do těch našich se vůbec nehodily. -
Po českém baroku tu zůstalo tolik krásné architektury, tolik jemnosti a vrcholného umění, které sice mělo slavit krásu, jež nebyla z tohoto světa, ale právě tím ten svět zkrášlovala a myslím, že i zlepšovala. -