Vzniká fotografická galerie, kterou žádná pandemie nezavře -