Seyran Atesová v berlínské liberální mešitě. Červenec 2017. -