Tehdejší ministr dopravy Antonín Prachař na snímku z roku 2014. -