Hranice myslitelného u nás se posouvají každý týden. -