LaMDA (The Language Model for Dialogue Applications) je průlomová technologie, která se dokáže zapojit do volně probíhajících rozhovorů. -