Manifestace u příležitosti Mírového kongresu, Praha 1983. -