"Zejména v nejtěžších případech zdravotního postižení jsou tito lidé zcela závislí na příspěvku na péči, z něhož platí asistenci a odlehčovací služby, které jsou mnohdy to jediné, co jim umožňuje žít doma, nikoli v ústavu." -