Coby divák jsem spokojen, dostal jsem kvalitní televizní zábavu. Ale současně je fér nepřehlížet, že autorům se závěr jejich práce rozpadl, píše Lukáš Novosad. -