ČNB rozdělila investování devizových rezerv na dvě části -