Nepochybně se už vytvořila kolektivní buněčná imunita. -