"Skutečná, pocitová inflace je ještě vyšší než ona vykazovaná. Tím spíš pak platí, že klasická investice do klasických cenných papírů nebo vkladů je ve velké většině případů ztrátová." -