Galerie: Návrat do obchodních center. U IKEA se tvořily fronty, jinde byl klid