Zdražují všichni a jen tak se tento trend nezastaví. Není důvod. Aut je kvůli váznoucí výrobě málo, přitom poptávka po nich je i přes rostoucí ceny poměrně silná. -
Automobilový sektor je pod tlakem hned z několika stran. Ke koronavirové pandemii, která zapříčinila omezení ve výrobě a hrubě se promítla i do prodejů koncovým zákazníkům, přibyly významné problémy s dodávkami polovodičů. -