Bronzová busta Václava Havla od sochařky Marie Šeborové se 17. listopadu 2021 „prošla“ od pomníku TGM na Hradčanském náměstí do kavárny Slavia. -
Pamětní deska připomínající brutální policejní zásah 17. 11. 1989, dílo Otakara Příhody a Miroslava Krátkého, na místě tradiční listopadové piety. -