Galerie: Nositele Nobelovy ceny Hortu vedla StB jako agenta. Netušil to