Ve východním Jeruzalémě, kterého se týká sporná rezoluce UNESCO, se nachází například Chrámová hora (na snímku). -